محتوای عمومی
تعداد محتوا: 1

محتواهای مرتبط با برچسب تایباد

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه‏های زمین‏شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه‏ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 تایباد به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد.