ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-07-04 00:35:57.0 | دسته بندی: 100K

گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 بندرانزلی

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 بندرانزلی به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
گيلان/ بندرانزلي
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور