ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-28 23:17:21.0 | ویرایش: 2021-06-29 00:31:53.0 | دسته بندی: 100K

گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 آریز(ریزآب)

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 آریز به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.

نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور