ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-23 02:24:41.0 | دسته بندی: بین الملل

بررسى عملكردو برنامه هاى زمين شناسى و اكتشاف كشورهاى شرق دور(ژاپن، چين، كره جنوبى )

درگزارش پیش روی شرایط سازمان زمین شناسی ژاپن( GSJ)، سازمان زمین شناسی چین( CGS ) وموسسه علوم زمین و منابع معدنی کره (KIGAM ) و برنامه های کلان و آخرین ساختار سازمانی آنها ارائه می شود.