ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-11-22 13:31:07.0 | ویرایش: 2020-11-22 13:31:15.0 | دسته بندی: مخاطرات

بررسی زمین لغزش روستای تمیسیان گیلاوند - استان تهران

روستای تمیسیان از توابع شهرستان دماوند، در جنوب باختری دماوند قرارگرفته است. پهنه زمین لغزش تمیسیان در سازند کرج جای گرفته است. زمین لغزش از نوع چرخشی ساده می باشد و درازای آن 50 متر، بلندا 45 متر و ژرفای آن 3 تا 5 متر اندازه گیری محاسبه گردید و از نظر حجم توده لغزیده در رده زمین لغزش های متوسط و از نظر ژرفا در دسته بندی سطحی تا نیمه ژرف قرار می گیرد. در این گزارش به بررسی و مطالعه علل زمین لغزش روستای تمیسیان پرداخته شده است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
تهران/ دماوند
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور