ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-11-16 09:20:54.0 | ویرایش: 2020-11-16 09:21:03.0 | دسته بندی: مخاطرات

بررسی نخستین آسیب های ساختمانی در منطقه پاکدشت

تبدیل شدن زمین های کشاورزی و عدم وجود سابقه ای از سازه های آبی زیرزمینی مرتبط با آن ها مشکلاتی مانند نشست زمین در مناطق شهری را موجب شده است. شهر پاکدشت در منطقه ای با اقلیم خشک واقع است. این شهر در دشت های نسبتا هموار، فاقد پوشش جنگلی بوده و شامل اراضی دشتی و مرتعی است. شهر پاکدشت به واسطه عدم شناسایی مسیر کلیه سازه های زیرزمینی که بیشتر شامل قناتها می باشند و همچنین عدم رعایت اصول ساخت و ساز همانند سایر شهرهای حاشیه ای بوده و بنابراین نشست زمین در آن دور از انتظار نیست. در این گزارش به چنین عارضه ای که شامل نشست تعدادی خانه مسکونی در شهر پاکدشت است پرداخته شده است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
تهران/ پاكدشت
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور