ثبت شده توسط ریحانه شریفی | ثبت: 2020-09-16 13:42:35.0 | ویرایش: 2020-09-16 13:42:39.0 | دسته بندی: مخاطرات

بررسی شکاف های طولی در دشت ورامین (پیرامون مسیر راه آهن و روستای معین آباد)

با توجه به گزارش های اخیر در رابطه با گسترش شکاف های دشت ورامین و توسعه آنها به سمت مسیر راه آهن تهران – مشهد، اکیپی از سازمان زمین شناسی در آبان ماه 1395 به این محدوده اعزام گردید. در گستره این دشت دوسری شکاف زمین از قبل شناسایی شده که یکی در زمین های کشاورزی جنوب روستای معین آباد و دیگری در مسیر خط آهن، واقع در جنوب شرق دشت ورامین می باشد. هر دو پدیده طی این ماموریت مورد بازدید قرار گرفت.

منطقه جغرافیایی محتوا
تهران/ ورامين
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور