ثبت شده توسط ریحانه شریفی | ثبت: 2020-09-14 12:49:03.0 | ویرایش: 2021-05-19 01:10:04.0 | دسته بندی: 250k

خلاصه گزارش نقشه 1:250000 زابل2

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه‏ های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه ‏ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 زابل 2 به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد.

 گزارش نقشه 1:250000 زابل2

این چهارگوش در پهنه ساختاری شرق ایران قرار گرفته است و دارای مختصات جغرافیایی طولهای 61 درجه و 30 دقیقه تا 61 درجه و 50 دقیقه شرقی و عرضهای 31 تا 32 درجه شمالی می باشد.

چینه شناسی

در رابطه با رسوبات عهد حاضر بیشتر دره های محدوده دارای پوشش پهناوری از بادزنهای آبرفتی با شیب ملایم کواترنر هستند. در برخی مناطق فرسایش پادگانه های نسبتا بلندی را ایجاد نموده است. آبرفت های کهن تر و جوان تر گاهی در هم می آمیزند. همچنین واریزه ها، نهشته های نمکی و گلی داغ، میدان های ماسه ای گسترده و آبراهه های فصلی باز شناخته شده است. 

 

ضمائم پیوست
کلمات کلیدی
گزارش   
زابل 2   
منطقه جغرافیایی محتوا
سيستان وبلوچستان/ زابل
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور