ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-09-07 12:19:20.0 | ویرایش: 2021-05-19 00:49:04.0 | دسته بندی: 250k

خلاصه گزارش نقشه 1:250،000 تبریز-پلدشت 2

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه‏ های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه ‏ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه‏ ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 تبریز-پلدشت2 به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد.

گزارش نقشه  1:250000 تبریز پلدشت 2

پلدشت در شمالی ترین قسمت باختر ایران و با مختصات جغرافیایی طولهای 45 درجه تا 46 درجه و 30 دقیقه خاوری و عرضهای و 39 درجه و 25 دقیقه شمالی محدود گشته است. در سمت شمال به رودخانه ارس محدود شده که مرز سرزمین دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق را بوجود آورده است.

منطقه کم وسعت پلدشت از نظر مورفولوژی دارای دو قسمت است، یکی قسمت شمالی و دیگری قسمت جنوبی قسمت شمالی منطقه بعلت پوشیده شدن سطح آن از رسوبات نرم و قابل فرسایش نئوژن دارای سطوح نرم با شیب ملایم و ارتفاع بسیار کم میباشد شمالی ترین قسمت منطقه بوسیله لاواهای بازالتی جوان پوشیده شده است. جنوب منطقه که بوسیله سنگهای آهکی پالئوزوئیک پوشیده شده اند در درجه اول دارای اختلاف ارتفاع نسبت به قسمتهای شمالی است و در درجه دوم اختلاف ارتفاعی که در اثر فرسایش در این سنگها مابین خط الراس کوهها و کف دره ها بوجود آورده، بسیار زیاد است. بسمت جنوب خاوری دره ای بسیار عمیق را بوجود آورده است که این دره ازدولومیت ها و سنگ آهکهای تریاس و پرمین بوجود آمده است

چينه شناسي

تقسیمات زمین شناسی منطقه پلدشت به شرح زیر است که از قدیمی ترین به جدیدترین بیرون زدگیهای منطقه شامل رسوبات مربوط به دونین میانی تا عهد حاضر با چند نبود رسوبگذاری و همچنین فلوهای ولکانیکی می باشد.

 مرز بالایی و پائینی سنگهای دونین ناپیوسته است و دارای سنگ شناسی دولومیت خاکستری، گچ، ماسه سنگ و سنگ آهک قرمز دیده می شود (سازند جیرود) و درجنوب چهار گوش پلدشت در منطقه دیوانخانه رخنمون دارد.

در دوره پرمین مرز پائینی با دونین ناپیوسته می باشد و مرز بالای آن با تریاس پیوسته می باشد که از سنگهای تخریبی، ماسه سنگ قرمز تیره با میان لایه های شیل قرمز رنگ که ( معادل  سازند درود) در نظر گرفته شده با مرز بالایی سازند روته کاملا پیوسته است. سازند روته شامل سنگ آهک به رنگ خاکستری تیره، سنگ آهک مارنی به رنگ قرمز  و شیل در بخش بالایی می باشد و این رسوبات در غرب روستای الله وردی کندی رخنمون دارد.

نهشته های تریاس مرز پائینی با رسوبات پرمین پیوسته و در مرز بالایی آن با رسوبات میوسن ناپیوسته است و از نظر سنگ شناختی شامل سنگ آهک مارنی نازک لایه و سنگ آهکهای کلاریا و دولومیت ستبر لایه به رنگ خاکستری، سنگ آهک ورمیکوله شیل آهکی می باشد (سازند الیکا) که در غرب پلدشت  و جنوب غربی حسن کندی رخنمون دارد.

مرز بالا و پائین ماسه سنگ و مارنهای قرمز رنگ میوسن ناپیوسته است و این گستردگی شمال، غرب و شرق پلدشت را در بر گرفته است. 

رسوبات کواترنر شامل تراکی آندزیت، داسیت، گدازههای ریوداسیت و گنبد آتشفشانی و پادگانه های آبرفتی قدیمی و جوان، دشت آبرفتی شکافته، زمینهای کشاورزی می باشد و در شمال پلدشت رخنمون دارد.

زمين شناسي اقتصادي

از نقطه نظر زمین شناسی اقتصادی این منطقه نسبتا فقیر می باشد.

 

نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور