ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-09-07 09:34:27.0 | ویرایش: 2020-09-07 09:34:31.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در استان تهران گزارش اب زمین شناسی ناحیه فرونشست زمین جنوب غرب دشت تهران بیلان آب زیر زمینی

با توجه به این که علت اصلی فرونشست زمین افت سطح آب زیرزمینی می باشد لازم است تا از طریق مدیریت بهینه منابع آب، موازنه ای بین واردات و مصرف آب زیرزمینی در منطقه برقرار گردد. مدیریت بهینه منابع آب نیازمند اطلاعاتی در رابطه با کمیت و کیفیت آب موجود و تبادلات آن در قسمت های مختلف طبیعت است.