ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-09-06 11:39:22.0 | دسته بندی: مخاطرات

بررسی شکاف طولی زمین در منطقه آزادشهر استان گلستان

منطقه مورد بررسی در جنوب آزاد شهر و موقعیت جغرافیایی آن در حد فاصل 55 درجه و 5 دقیقه تا 55 درجه و 15 دقیقه طول شرقی و 37 درجه و 0 دقیقع تا 37 درجه و 15 دقیقه عرض شمالی می باشد. محدوده مذکور در برگه توپوگرافی 1:50000 آزاذ شهر قرار دارد. یکی از مسیل های اصلی هدایت سیلاب ارتفاعات پاملچ و گهواره کوه از این منطقه عبور می کند اخیرا کمی قبل از ورود این مسیل به محدوده شهر از لوله بتنی زیرزمینی برای هدایت سیلاب به سمت پایین استفاده شده است.

نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور