ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-08-25 13:57:34.0 | ویرایش: 2020-08-25 13:57:37.0 | دسته بندی: مخاطرات

مخاطرات سيل و آبگرفتگي استان مازندران صفارود(صفي رود) رامسر

صفارود كه در ميان مردم محلي به رود طغيانگرموسوم است از ارتفاعات 2500 متري جنوب رامسر سرچشمه گرفته و در ارتفاع 15 متر از سطح درياي آزاد به خزر مي پيوندد. اين رودخانه كه حوضه آبريز آن به نسبت رودخانه هاي مجاور از وسعت بيشتري برخوردار است، در هنگام گذر از بخش كوهستاني بار جامد بسيار درشت دانه اي را با خود حمل مي كند كه اندازه برخي از آنها به 5/1 متر نيز ميرسد.

نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور