ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-08-25 12:03:26.0 | ویرایش: 2020-08-25 12:03:29.0 | دسته بندی: مخاطرات

مخاطرات سيل و آبگرفتگي استان مازندران رودخانه سياهرود

رودخانه سياهرود از ارتفاعات جنوب خاوري قائم شهر كه با فاصله اي اندك از پهنه ساحلي خزر قرار دارند، سرچشمه مي گيرد. بنابراين حوضه آبريز اين رودخانه بيش از 30 كيلومتر مربع نيست . روند ابتدایی این رودخانه خاوری – باختری است ولی پس از گذر از محله هاي برجنيك – ريكده و كرچنگ از باختر شهرستان قائم شهر ( پشت كارخانه كنسرو سازي) با راستاي شمالي- جنوبي وارد پهنه ساحلي خزر مي گردد.

کلمات کلیدی
سیل   
منطقه جغرافیایی محتوا
مازندران/ قائم شهر
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور