ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-08-24 11:31:43.0 | ویرایش: 2020-08-24 11:31:49.0 | دسته بندی: مخاطرات

مخاطرات سيل و آبگرفتگي استان مازندران سرداب رود- رودخانه ذوات(چالوس)

سر شاخه هاي سرداب رود پس از گذر از دشت ميانكوهي كلاردشت(Intramountainous plian) از تنگدره اي واقع در كوه كلوچال به طرف شمال جريان يافته و پس از دورزدن كوه « چهار سامان» با نام رودخانه ذوات به طرف پهنه ساحلي خزر جريان مي يابد.

کلمات کلیدی
سیل   
منطقه جغرافیایی محتوا
مازندران/ چالوس
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور