ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-08-23 11:15:58.0 | ویرایش: 2020-08-23 11:16:03.0 | دسته بندی: مخاطرات

تحلیل مقدماتی رویداد سنگ لغزش 25 بهمن ماه 1384 در محور ارتباطی فشم – میگون (شمال تهران)

هدف اين گزارش معرفي و اطلاع رساني مناطق پر خطر، به شعاع 5 كيلومتر پيرامون جاده ي ارتباطي فشم - ميگون است كه بر مبناي رسالت پايگاه ملي داده هاي علوم زمين ايران در ارتباط با تدوين و ارائه ي بانك داده هاي بلاياي طبيعي؛ بهره برداري از كليه ي نقشه ها و مدل هاي تهيه شده در اين گزارش، بويژه در پروژه هاي پژوهشي، رساله هاي دوره هاي تحصيلات تكميلي و برنامه ريزي هاي ناحيه اي و توسعه شهري، با دادن مرجع آزاد مي باشد.

منطقه جغرافیایی محتوا
تهران/ تهران
نویسنده
1علیرضا رضایی