ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-08-19 10:00:46.0 | ویرایش: 2020-08-21 22:07:11.0 | دسته بندی: مخاطرات

شناسایی و ارزیابی وضعیت ساختگاه پیشنهادی برای جابجایی و اسکان ساکنان روستای گوگرد (خوی - استان آذربایجان غربی)

بنا به درخواست اداره کل زمینشناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری کشور، بررسی و ارزیابی ساختگاه پیشنهادی برای گسترش یا جابجایی روستای گوگرد در نزدیکی شهر خوی در تاریخ ۲۰ و ۲1 مهر ماه 1398 انجام گردید.

منطقه جغرافیایی محتوا
آذربايجان غربي/ خوي
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور