ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-08-18 22:08:31.0 | ویرایش: 2020-08-22 07:56:17.0 | دسته بندی: مخاطرات

شناسایی و انتخاب محدوده ساختگاه مناسب برای جابجایی واحدهای مسکونی آسیب دیده بر اثر زمینلغزش روستای بیانلو (خوی - استان آذربایجان غربی)

بنابر درخواست اداره کل زمینشناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری کشور برای بررسی وضعیت زمینلغزش روستای بیانلو در ۲۰ کیلومتری باختر شهرستان خوی و ارزیابی بیشتر منطقه برای مکانیابی ساختگاه مناسب جهت اسکان ساکنین واحدهای مسکونی در معرض آسیب ناشی از زمین لغزش، کارشناسان گروه زمینشناسی مهندسی و ژئوتکنیک به همراه کارشناسان آن اداره کل به منطقه رهسپار شدند. نتایج این بازدید در این گزارش آمده است.