ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2020-08-18 13:39:40.0 | دسته بندی: مخاطرات

مخاطرات سيل و آبگرفتگي استان مازندران چالكرود (رامسر)

چالكرود در محل روستاي « نسكو» و «ليماك» به پهنه ساحلي خزر وارد مي شود. اين رودخانه همچنين جاده رامسر – تنكابن را در كيلومتر 100+10 قطع مي نمايد. ارتباط بين دو ساحل چالكرود توسط يك پل دوبانده بتني با 6 دهانه 15 متري صورت مي گيرد. به نظر مي آيد كه پيش از شكل گيري چالكرود با سيماي امروزي، محدوده اين رودخانه توسط بادرفت هاي لسي (Loess) پوشيده شده بود. بطوريكه امروزه مي توان لس هاي قهوه اي را در زير آبرفت هاي درشت دانه چالكرود شناسايي و رديابي نمود. ستبراي لس ها در پيرامون كوهستان به 3 متر نيز مي رسد ولي به طرف شمال از ستبراي آن كاسته مي گردد.

کلمات کلیدی
سیل   
منطقه جغرافیایی محتوا
مازندران/ ساري
نویسنده
1پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور