ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2020-08-18 13:03:21.0 | ویرایش: 2020-08-18 21:29:24.0 | دسته بندی: مخاطرات

مخاطرات سيل و آبگرفتگي استان مازندران رودخانه آچاررود (آچه رود=آشه رود) چابکسر

مهمترین مسئله در آچار رود سرعت عقب نشینی دیواره های پادگانه هاست. این پدیده منفی حاصل ریزشی بودن مصالح پادگانه ها و برداشت بی رویه شن و ماسه از کف رودخانه است. بنابراین تهیه نقشه بزرگ مقیاس از موقعیت مناطق خطرزا و پیشنهاد روش اجرایی مناسب مهمترین گام در حفاظت رودخانه آچارررود است.

کلمات کلیدی
سیل   
منطقه جغرافیایی محتوا
مازندران/ ساري
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور