ثبت شده توسط ملیحه سادات فاضلی | ثبت: 2022-04-20 04:12:05.0 | دسته بندی: گزارش های آماری مواد معدنی

گزارش وضعیت آماری زغالسنگ در ایران، شماره 1 (1400)

گزارش پيش رو به بررسي آماري وضعيت زغالسنگ در ايران در توالي زنجيره تأمين اين ماده معدني پرداخته است.

کلمات کلیدی
نویسنده
1طاهره مجیدی نیری