ثبت شده توسط ملیحه سادات فاضلی | ثبت: 2022-04-12 00:52:44.0 | دسته بندی: گزارش های آماری مواد معدنی

گزارش وضعیت آماری بوکسیت در ایران، شماره 5 (1400)

گزارش پيش رو به بررسي آماري وضعيت بوکسیت در ايران در توالي زنجيره تأمين اين ماده معدني پرداخته است.

کلمات کلیدی
نویسنده
1ملیحه سادات فاضلی