مطالب جالب در باره ی زلزله

 

1) بزرگترين زمين لرزه ثبت شده در ايالات متحده با بزرگاي 2/9 در پرينس ويليام سوند در آلاسكا بود كه در روز جمعه 28 مارس 1964 رخ داد.

 

2) بزرگترين زمين لرزه ثبت شده در جهان با بزرگاي 5/9 (Mw) در شيلي و به تاريخ 22 مي 1960 روي داد.

 

3) اولين زمين لرزه گزارش شده در كاليفرنيا ...............................

 

4) قل از اينكه اين امكان فراهم باشد تا زمين لرزه هاي بزرگ به وسيله تجهيزات الكتريكي ثبت شوند. دانشمندان لرزه نگاشتهاي فنري- پاندولي را ساختند تا حركات با دوره تناوب طولاني را كه به وسيله اين لرزه ها ايجاد مي شود، ثبت كنند. كه بزرگترين انها حدود 15 تن وزن داشت، و يكي از انواع متوسط آن در مكزيكو سيتي است كه هنوز هم مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

5) ميانگين نرخ حركت در عرض پهنه گسلي سان آندرياس در طول 3 ميليون سال گذشته 56 ميليمتر بر سال ( 2 اينچ بر سال) بوده است. نرخ اين حركت مانند رشد ناخنهاي دستتان است. دانشمندان با فرض تداوم اين حركت مطرح مي كنند كه لس آنجلس و سانفرانسيسكو در حدود 15 ميليون سال ديگر به هم برخورد مي كنند.

 

6) سامانه كافتي شرق افريقا پهنه اي با عرض 60-50 كيلومتر (37-31 مايل) است كه از آتشفشانها و گسله هاي فعالي كه در راستاي شمالي جنوبي در شرق افريقا و به طول بيش از 3000 كيلومتر (1864مايل) از اتيوپي در شمال تا زامبيا در جنوب وجود دارد، تشكيل شده است. اين سامانه يك نمونه كمياب از پهنه هاي كافتي فعال قاره اي است، كه در آن ورقه هاي قاره اي سعي مي كنند به دو ورقه مجزا شكسته شده و از يكديگر دور شوند.

 

7) اولين لرزه نماي پاندولي تكانهاي زمين ناشي از زمين لرزه سال 1751 ميلادي را اندازه گيري كرد. البته تا سال 1855 گسلها به عنوان عوامل ايجاد زمين لرزه شناخته نشده بودند.

 

8) ماه لرزه يا زلزله در ماه نيز اتفاق مي افتد اما فركانس كمتر و بزرگاي كوچكتر ياز زمين لرزه هاي روي داده در زمين دارند. اين لرزه ها در ارتباط با تنشهاي ناشي از جزر و مد كه با تغيير فاصله بين ماه و زمين ايجاد مي شود، رخ مي دهند. ماه لرزه ها همچنين در اعماق زياد بين سطح تا مركز ماه نيز به وقوع مي پيوندند.

 

9) اگر چه سونامي و امواج مدي هردو مربوط به امواج دريايي مي شوند ولي اين دو عارضه دو پديده طبيعي متفاوت از يكديگر هستند. موج مدي يك موج بزرگ دريايي است كه بوسيله وزش بادهاي قوي ايجاد مي شود و سونامي موج دريايي است كه در اثر زمين لرزه ها و يا زمين لغزشهاي زير آبي كه در اقيانوسها رخ مي دهد، ايجاد مي شود.

 

 

10)كانون زمين لرزه مكاني زير سطح زمين است كه گسيختگي      ناشي از گسلش در آنجا رخ مي دهد.

 

11) بزرگترين  رشته كوه پشته ميان اقيانوسي است كه 64374   كيلومتر (40000 مايل) گسترش دارد، و از اقيانوس منجمد  شمالي نا اقيانوس اطلس، دورتادور افريقا، آسيا و استراليا و اقيانوس آرام تا ساحل غربي امريكاي شمالي امتداد دارد. بيشترين ارتفاع اين رشته كوه 4207 متر (13800 فوت) از سطح اقيانوس است.

 

 

12) بزرگترين رشته كوه قاره اي در جهان، رشته كوه قراقورم- هيماليا است. اين رشته كوه شامل 96 قله مرتفع از مجموع 109 قله مرتفع جهان است كه بيش از 7317 متر (24000 فوت) بلندي دارد. طويل ترين رشته كوه هم كوههاي آند در امريكاي جنوبي است كه 7564 كيلومتر (4700مايل) درازا دارد. هر دوي اين رشته كوهها در اثر حركات زمين ساختي ورقه ها ايجاد شده اند.

 

13) هر سال حدود500،000 زمين لرزه قابل كشف در جهان برآورد مي شود. 100،000 زمين لرزه از آن قابل احساس اند و 100 تاي آن خسارت بار هستند.

 

14) بيشترين خسارات به وجود آمده بعد از زمين لرزه سال 1906 سان فرانسيسكو به خاطر آتش سوزيي بود كه در اثر خود زمين لرزه اتفاق افتاد.

 

15) يك سايش (Saysh) در استخرهاي شنا در كاليفرنيا به هنگام وقوع زمين لرزه و بعد از آن روي داد. اين پديده يك موج اوليه نوساني است كه در حجمي از آب ايجاد مي شود. به عبارت ديگر نوسانات آب در استخر شناي شما يا هر حجم ديگري از آب است كه به وسيله تكانهاي زمين در يك زمين لرزه به وجود مي آيد. اين نوساناتممكن است براي چند ساعت ادامه داشته باشند. سايش همچنينميتواند در اثر وزش باد و يا اعمال جزر و مد نيز ايجاد شود.

 

16) هرساله در مناطق جنوبي كاليفرنيا حدود 10000 زمين لرزه رخ مي دهد. اكثر آنها آنقدر كوچكند كه احساس نمي شوند. در اين بين تنها چند صد زمين لرزه با بزرگاي بيشتر از 3 و 20-15 زمين لرزه با بزرگاي بيشتر از 4 ديده مي شود. اگر يك زمين لرزه رخ دهد، توالي از پس لرزه هاي  ناشي ازآن با بزرگاهاي متغير تا چند ماه ديده مي شود.

 

17) بزرگاي يك زمين لرزه مقدار اندازه گيري شده از اندازه آن مي باشد. بزرگاي زمين لرزه مربوط به مكاني كه شما در آن هستيد و يا چگونگي ضعف و قدرت تكانها درمكانهاي مختلف نيست. شدت زمين لرزه

 

18رشته كوه واستاك با منطق جالب اسكي بازي، در راستاي شمال - جنوب يوتا وجود دارد و همانند ساير رشته كوهها به وسيله يك سري از زمين لرزه ها به وجود آمده است. گسل وستاك با 386 كيلومتر(240 مايل) از چند قطعه تشكيل شده است، كه هركدام توانايي ايجاد زمين لرزه اي با بزرگاي 5/7 را دارند. در طول 6000 سال گذشته هر 350 سال يك زمين لرزه با بزرگاي 5/6 در اين منطقه روي داده است و حدود 150 سال از آخرين زمين لرزه قوي مي گذرد.

 

19) در واقع چيزي تحت عنوان زمين لرزه هاي آب و هوايي وجود ندارد، از نظر آماري پراكندگي يكساني از زمين لرزه ها در آب و هواي گرم، سرد، باراني و غيره وجود دارد. بنابراين توجيه فيزيكي براي اين مساله كه آب و هوا بتواند بر نيروهايي كه چندين مايل زير سطح زمين عمل مي كنند، تاثير گذار باشد وجود ندارد. نوسانات فشار بارومتريك در اتمسفر د رمقايسه با نيروهاي موجود در پوسته زمين بسياركوچكترند و تاثيرات فشار بارومتري نمي تواند به زير خاك نفوذ داشته باشد.

 

20) از سال 1975 تا 1995 در امريكا تنها چهار ايالت بوده است كه در آنها زمين لرزه اي رخ نداده است، اين ايالتها عبارتند از: فلوريدا، آيووا، داكوتاي شمالي و ويسكونين.

 

21) هسته زمين اولين لايه ساختاري دروني زمين است كه در سال 1906 شناخته شده است. الدهام اولين باراين بخش را به وسيله زمين لرزه هاي ثبت شده شناسايي و مطالعه كرد. هسته به دو بخش مجزا تقسيم مي شود هسته داخلي كه جامد است و هسته خارجي كه مايع بوده و بنابراين نمي تواند امواج برشي را انتقال دهد.

 

22) استخر شنايي در دانشگاه آريزونا در توسكوف در اثر اعمال سايشها با كاهش آب مواجه شد، كه به علت زمين لرزه سال 1985 ميشيگان- مكزيكو با بزرگاي 1/8 در فاصله 2000 كيلومتري (1240 مايلي) از آن روي داد.

 

 

Change Language | Contact us : Info@ngdir.ir | Home