English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 
[فهرست مطالب]
  گزارش طرح جايگزيني شن و ماسه كوهي به جاي شن و ماسه رودخانه اي
  
  
گزارش طرح جايگزيني شن و ماسه
گزارش طرح جايگزيني شن و ماسه کوهي به جاي شن و ماسه رودخانه اي
       1- كليات و هدف و روش مطالعه
      - تشكر و قدرداني
      ..................
 [صفحه 11 از 81]  قبلي 10 1112 13 14 15 16 17 18 بعدي 
  صفحه 11
 
آخرينبعديقبلياولين
 
   8) سازند كرج
   اين سازند يكي از مهمترين سازندهاي تشكيل دهنده كوه هاي البرز است و به همين دليل گسترش بسيار وسيعي نيز در منطقه مورد مطالعه و مناطق اطراف دارد و اين گستردگي باعث گرديده كه مطالعات زيادي بر روي آن انجام مي گيرد.
   سازند كرج سابقاً به اسامي مختلف از قبيل سري سبز، طبقات سبز، طبقات سبز اوليگوسن، طبقات سبز و گدازه هاي آتشفشاني و توفيت هاي سبز البرز ناميده شده است.
   ليتولوژي اين تشكيلات شامل توف هاي سبز با لايه بندي خوب و رسوبات شيلي توف دار است.
   در اين سازند دو مقطع به صورت تيپ مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است. اولي در دره كرج كنار جاده چالوس و دومي در جنوب دره سيرا مطالعه شده است. ضخامتي يكي از مقاطع تيپ مطالعه شده حدود 3300 متر است كه به وسيه ددوال به پنج قسمت تقسيم شده است كه از بالا به پايين عبارتند از :
   5) شيل هاي كندوان
   4) بخش توف فوقاني
   3) شيل هاي آسارا
   2) بخش توفي مياني
   1) بخش شيلي تحتاني
   مشخصات ليتولوژي بخش هاي فوق به صورت زير مي باشد.
   واحد شيل هاي كندوان : اين بخش احتمالاً معادل شيل هاي ميگون است كه شامل شيل هاي آهكي و آهك هاي قيري و بعضي وقت ها به شدت متخلخل كه با ژيپس همراه است، به رنگ سياه ديده مي شوند.
   بخش توف هاي فوقاني : عمدتاً از نوع توف سبز است و در داخل آن لايه هاي از شيل توفي و ماسه سنگ توف دار و شيل آهكي ديده مي شود.
   بخش شيل هاي آسارا : متشكل از شيل هاي آهكي با لايه هاي فرعي از توف و شيل توفي است.
   بخش توف هاي مياني : در اين بخش توف هاي ضخيم لايه و شيشه اي و توف هاي خاكستري به رنگ سبز مايل به آبي تا سبز روشن همراه با لايه هايي از آهك ديده مي شود.
   بخش شيل هاي تحتاني : اين بخش از شيل هاي آهكي و سيليسي خاكستري تيره تشكيل شده است و در آن قسمت هاي توفي همراه با لايه هاي توف خاكستري و توف شيشه اي به رنگ سبز خاكستري ديده مي شود.
   بخش زيرين سازند كرج در برخي نقاط با آهك هاي زيارت تداخل بين انگشتي دارد. در بعضي نقاط در قاعده سازند كرج لايه هاي عدسي شكلي از آهك پرفسيل ملاحظه مي گردد كه اين آهك ها ارتباطي با آهك زيارت ندارد و به سازند كرج متعلق هستند. اين سازند در بخش زيرين با سازند زيارت كنتاكتي هم شيب دارد در حالي كه كنتاكت بالايي آن در بعضي نقاط مانند پيرامون دهكده كند با دگرشيبي فرسايشي همراه است.
   به طور كلي سن سازند كرج ائوسن مياني است ولي در برخي نقاط ممكن است تا ائوسن فوقاني نيز ادامه داشته باشد. از نظر نوع رسوبات اين سازند علاوه بر قطعات آذر آواري داراي رسوباتي از نوع سيليسي – آهكي، شيلي نيز مي باشد.
   در منطقه دماوند ليتولوژي سازند كرج شامل توف هاي سبز، توف هاي شيشه اي، خاكستر توف، توفيت سبز رنگ و شيل و توف مي باشد كه بر روي نهشته هاي قديمي تر قرار گرفته اند.
   همچنين در برونزدهاي سازند كرج در منطقه دماوند سنگ هاي ولكانيكي متعددي مشاهده مي شوند كه بيشتر شامل جريان هاي گدازه و گدازه هاي برشي شده با تركيب متوسط تا بازيك است. اين سنگ ها را مي توان معادل بخش توف مياني در تقسيم بندي ددوال قلمداد كرد.
   ليتولوژي سازند كرج در منطقه عمدتاً به رنگ سبز ديده مي شوند اين رنگ سبز به چند عامل بستگي دارد كه از آن جمله مي توان گفت، اين رنگ مي تواند منشاء گرفته از محيط احياكننده اي باشد كه در حين رسوبگذاري در منطقه حاكم بوده است و علاوه بر اين كاني هاي سبز رنگي كه در تشكيل ساختمان سنگ نقش دارند نيز مي تواند مؤثر باشد. نوع سيمان، فشردگي و تراكم نيز در به وجود آمدن اين رنگ مي تواند نقش داشته باشد چنانچه اگر در سيمان سنگ در صد كاني هاي سبز رنگ زياد باشد باعث به وجود آمدن رنگ سبز زمينه سنگ مي شود. فشردگي و تراكم نيز مي تواند در رنگ سنگ اثر داشته باشد. به طور مثال سنگ هايي كه داراي تراكم زيادتري هستند از نظر رنگ داراي رنگ تيره و سنگ هاي كه از تراكم كمتري برخوردارند داراي رنگ روشن مي باشند.
   نهشته هاي پيروكلاستيك توف كه در انواع مختلف توف شيشه اي، ليتيك توف، كريستال توف و ... در حجم هاي عظيم در سازند كرج يافت مي شوند منبع بزرگي براي تأمين شن و ماسه كوهي هستند. اين توف ها عموماً داراي اختصاصات مكانيكي خوبي براي كارهاي ساختماني مي باشند. معدن جيلارد از جمله معادني است كه در آن توف ها به عنوان ماده معدني مورد نظر قرار گرفته اند.
  
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
 
• اطلس زمين شناسي راه ها 
• بانك اطلاعات آزمايشگاه ها 
• بانك اطلاعات جغرافيا 
• بانك اطلاعات زمين شناسي پزشكي 
• بانك اطلاعات زمين لغزش 
• بانك اطلاعات ژئوشيمي 
• بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 
• بانك اطلاعات سنجش از دور 
• بانك اطلاعات طلا 
• بانك اطلاعات فرآوري موادمعدني 
• بانك اطلاعات كاني‌ها 
• بانك اطلاعات مس 
• بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك اطلاعات مواد معدني ايران 
• بانك اطلاعات نانو بيو زمين 
• بانك اطلاعات نفت و گاز 
• بانک اطلاعات زمين شناسی دريايی 
• بانک اطلاعات زمينلرزه 
• بانک اطلاعات ژئوتکنيک 
• بانک اطلاعات فهرستگان 
• بانک اطلاعات محدوده اکتشافي 
• بانک اطلاعات محيط زيست معادن 
• بانک اطلاعات معادن ايران 
• بانک اطلاعات واحدهاي صنعتي 
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
 
 
   فعاليت هاي ديگر:• پايگاه علوم زمين تاجيکستان • پايگاه علوم زمين ونزوئلا • پایگاه اطلاعات علوم زمین اکو 
• پایگاه اطلاعات گروه D8 • پایگاه داده های علوم زمین آلبا • زمینشناسی ایران،کشورهای همجوار • سازمان زمین شناسی 
• گزارش هاي استاني 30 استان کشور • مخاطرات زمین شناسی جنوب خزر    
 
 
نقشه ها:• نقشه زمين لرزه هاي ايران • نقشه پراكندگي كارخانه هاي فرآوري ايران 
• نقشه پراكندگي كانسار هاي ايران • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران • نقشه پراكندگي معادن ايران 
• نقشه زمين شناسي دريايي • نقشه ميادين نفت و گاز ايران • نقشه پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين 
• نقشه كوه آبنگاري ايران • نقشه پراکندگي واحدهاي صنعتي  • نقشه ژئوتكنيك ايران 
• نقشه زمين لغزشهاي ايران • نقشه هاي استان ها • نقشه زمين شناسي ايران 
• نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران    
 
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت