English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 


[آلبوم تصوير فوق]

   اين دستگاه جهت مطالعه مستقيم آبهاي زير‏زميني و تعيين ضرائب هيدروژئولوژيكي کاربرد دارد.

[بانك اطلاعات ژئومتيكس]
[اطلاعات جغرافيايي]
[سنجش از دور]
بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي
 
    كليات
      شامل: [ژئوفيزيک هوايي]  [روش هاي ژئوفيزيك هوايي] [تجهيزات ژئوفيزيک هوايي]  [كاربرد هاي ژئوفيزيک هوايي]  [نرم افزارهاي ژئوفيزيک هوايي]  [فراطيفي هوايي]
  
    آموزش
      شامل: [نرم افزارهاي ژئوفيزيک هوايي] [تجزيه، تحليل و پردازش داده هاي ژئوفيزيک هوايي] [دوره هاي آموزشي]
  
    داده هاي ژئوفيزيک هوايي
      شامل: [جستجوي داده هاي ژئوفيزيک هوايي]
  
    آلبوم تصاوير
      شامل: [مجموعه تصاوير ژئوفيزيك هوايي]
  
    گزارشهاي موضوعي
      شامل: [فهرست گزارش ها]
  
    اطلاعات عمومي
      شامل: [اخبار] [رويدادها] [فرهنگ واژه ها] [پرسش و پاسخ] [پيوندهاي مفيد]
  
    آرشيو مطالب
      شامل: [ليست مقالات] [مقالات برگزيده] [پايان نامه ها] [كتابها]
  
 
 
كليات
 
   هر يك از عناوين درج شده در اين بخش پيوندي است كه كاربر را به توضيحاتي كامل از اين علم ارتباط مي دهد:
ژئوفيزيک هوايي: روش اندازه گيري هوابردي پس از جنگ جهاني دوم توسعه يافته ومناطق وسيعي از قاره ها از طريق مغناطيس سنجي به روش هوابردي مورد پيمايش ...  (شرح)
روش هاي ژئوفيزيك هوايي: روش هاي ژئوفيزيك هوايي روشهائي هستندكه درآن برداشت داده ها به وسيله بالگردوياهواپيماصورت گرفته و تجهيزات اندازه گيري درزيرياداخل بالگردياهواپيمانصب ... (شرح)
تجهيزات ژئوفيزيک هوايي: اين تجهيزات عبارتند از:
Resolve: پيشرفته ترين سيستم HEM درجهان مي باشد. الكترومغناطيس هليكوپتري را تعريف مي كند وداراي دقت بي نظيري در سيستم EM هوائي است. قابل اطمينان وقابل تكرار بوده ومقاومت ويژه را دقيق وسه بعدي تعيين مي كند.
DiGHEM (ديجيتال هليكوپترالكترومغناطيس): DiGHEM داراي 5 فركانس EM/Mag مي باشدكه براي تهيه نقشه لايه هاي رزيستيو (مقاوم) طراحي شده است.
كاربرد هاي ژئوفيزيک هوايي: هر روش ژئوفيزيك هوايي كاربردهاي خاصي دارد كه در زير به آنها اشاره مي شود:1- روش مغناطيس ... (شرح)
نرم افزارها ي ژئوفيزيک هوايي: EMIT's Maxwell نرم افزاري براي آناليز، نمونه سازي، توليد و نقشه كشي داده هاي ژئوفيزيكي به روش الكترومغناطيسي ميباشد ...
فراطيفي هوايي: سنجنده هاي فراطيفي هوابرد (Airborne Hyperspectral sensor) امروزه در امر اكتشافات مواد معدني در جهان بسيار مورد استفاده قرار مي گيرند.‌اين سنجنده  ها بر روي هواپيما هاي سبك و يا حتي در برخي موارد بر روي هلي كوپتر قابل نصب بوده .... (شرح)

 شامل: 
           [ژئوفيزيک هوايي]  [روش هاي ژئوفيزيك هوايي] [تجهيزات ژئوفيزيک هوايي]  [كاربرد هاي ژئوفيزيک هوايي]  [نرم افزارهاي ژئوفيزيک هوايي]  [فراطيفي هوايي]

 
 
داده هاي ژئوفيزيک هوايي
 
   در اين بخش كاربر مي تواند جستجويي سريع در زمينه داده هاي ژئوفيزيك هوايي بر اساس نوع روش ژئوفيزيكي بكار رفته در اخذ داده ها، مقياس مورد نظر و نام استان انجام دهد.

 شامل: 
           [جستجوي داده هاي ژئوفيزيک هوايي]

 
 
گزارشهاي موضوعي
 
   در اين بخش عناوين گزارشهاي موردي در زمينه ژئوفيزيك هوايي قرار داده شده است. هر يك از اسامي موجود كاربر را به گزارشي كاملا كاربردي و تخصصي ارتباط مي دهد كه در مورد اين علم و كاربردهاي آن گردآوري شده است.

  شامل: 
           [فهرست گزارشهاي موضوعي]

 
 
آرشيو مطالب
 
   در اين قست كاربر مي تواند بر اساس نوع انتخاب به مقالات، ليست پايان نامه ها و معرفي كتابهاي مرتبط با ژئوفيزيك هوايي دسترسي پيدا كند.

  شامل: 
           [ليست مقالات] [مقالات برگزيده] [پايان نامه ها] [كتابها]

 
 
آموزش
 
   در اين قسمت به منظور آشنايي هر چه يشتر كاربران با نرم افزارهاي ژئوفيزيك هوايي، زمينه هاي علمي و كاربردي آن و همچنين نحوه تجزيه و تحليل داده هاي ژئوفيزيك هوايي طراحي گرديده است.

  شامل: 
           [نرم افزارهاي ژئوفيزيک هوايي] [تجزيه، تحليل و پردازش داده هاي ژئوفيزيک هوايي] [دوره هاي آموزشي]

 
 
آلبوم تصاوير
 
   در اين بخش كاربر مي تواند تصاويري را با موضوع ژئوفيزيك هوايي بدست آورد.

  شامل: 
           [مجموعه تصاوير ژئوفيزيك هوايي]

 
 
اطلاعات عمومي
 
   در اين بخش كاربر مي تواند با كليك بر روي هر يك از عناوين (پرسش و دريافت پاسخ در زمينه هاي اختصاصي اين علم، اخبار، اصطلاحات علم ژئوفيزيك هوايي و ...) از اطلاعات موجود در آن استفاده نمايد.
اخبار: اين اخبار شامل تازه ترين يافته ها و دستاوردهاي علمي مرتبط با بخش ژئوفيزيك هوايي در ايران و جهان مي باشد كه از منابع معتبر خبري همچون نشريات و سايتهاي علمي - خبري معتبر تهيه و بصورت ساعتي به روز رساني ميشود.
رويدادها: در اين مبحث عناوين، محل و زمان برگزاري كليه همايش ها، كنفرانس ها، كنگره ها و نمايشگاه هاي مرتبط با علم ژئوفيزيك هوايي به همراه شرح كاملي از نحوه شركت در آن، چگونگي ارسال مقاله، برپايي غرفه و غيره در اختيار كاربران قرار مي گيرد.
فرهنگ واژه ها: در اين قسمت واژگاني كه بطور تخصصي در علم ژئوفيزيك هوايي كاربرد دارند با توضيحات كامل به همراه تصاوير مرتبط در اختيار كاربران قرار مي گيرد.
پرسش و پاسخ: در اين قسمت امكان تبادل اطلاعات در زمينه ژئوفيزيك هوايي براي كاربران فراهم گرديده است تا كاربران امكان بر طرف نموده اشكالات علمي خود را داشته باشند.
پيوندها: شامل آدرس اينترنتي و توضيحات متناسب از وب سايتهاي مرتبط با بخش ژئوفيزيك هوايي مي باشد كه امكان جستجو يا انتخاب عنوان فعاليت سايت مورد نظر را با كاربران مي دهد.

  شامل: 
           [اخبار] [رويدادها] [فرهنگ واژه ها] [پرسش و پاسخ] [پيوندهاي مفيد]

 
 
 
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
ژئوفيزيك هوايي

  بطور كلي ژئوفيزيك به مطالعه خصوصيات فيزيكي و محيط اطراف آن مي پردازد. در عمل اين مطالعه به دو صورت محض و كاربردي دنبال مي شود. مطالعات ژئوفيزيكي به كشف گيلبرت (1600) كه مي گفت زمين مانند يك مغناطيس غول پيكر عمل مي كند، بر مي گردد. اما اولين قدم در كاربرد اين علم براي اكتشاف مواد معدني به سال 1843 مي رسد و زمانيكه فون ورده از نئودوليت مغناطيسي براي اندازه گيري تغييرات ميدان مغناطيسي زمين به منظور اكتشاف توده هاي آهن استفاده نمود. بدنبال آن در سال 1879 پروفسور رابرت تالن با تاليف كتاب كشف ذخاير آهن بوسيله روشهاي مغناطيسي قدم موثري در جهت كاربردي نمودن ژئوفيزيك اكتشافي برداشت. پس از آن تقاضاي روز افزون بازار به فلزات و افزايش بي سابقه استفاده از نفت، گاز و مشتقات آنها در ابتداي قرن بيستم منجر به توسعه بسياري از روشهاي ژئوفيزيكي شد. در زمينه ابداع و توسعه دستگاههاي ژئوفيزيكي نيز از زمان جنگ جهاني دوم پيشرفتهاي بسياري حاصل شد. از آغاز دهه 1960 با استفاده گسترده از رايانه در پردازش و تفسير داده هاي ژئوفيزيكي، تحول عظيمي در اين شاخه از دانش ايجاد شد. از آنجا كه اكثر ذخاير معدني مدفون در زير سطح زمين،بوسيله يك روباه پوشيده شده اند، كشف اين ذخاير به خواصي كه آنها را از محيط اطراف متمايز مي نمايد بستگي دارد. در صورتي كه تفاوت خواص فيزيكي بين ماده معدني و سنگ درون گير آن وجود داشته باشد، مي توان از ژئوفيزيك سطحي براي كشف ماده معدني مربوطه استفاده كرد.
 
  
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت