English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 
دسترسي به فرهنگ واژه هاي تخصصي اين بخش با:
معرفي بخش زمين شناسي
 
زمين شناسي به معني نوين آن مطالعه جغرافيايي فيزيك و تاريخ زمين است. شناخت تركيب، ساخت و تكامل آن طي زمان. مطالعات زمين شناسي در ايران به معناي مذكور با تاسيس سازمان زمين شناسي كشور در سال 1341 هجري شمسي و با همكاري سازمان ملل متحد آغاز شد. اين بررسي ها تاكنون ابهامات بسياري را برطرف ساخته و به توليد اطلاعات با ارزشي منجر شده است.
فلات ايران سرزميني كوهستاني و بلند در جنوب غربي آسياست كه به دنبال چين خوردگي هاي جوان ترسير شكل گرفته و از ديدگاه زمين ساخت جهاني، بخشي از كمربند كوهزايي آلپ- هيماليا به شمار مي آيد. اين كمربند از خاور اقيانوس اطلس تا باختر اقيانوس آرام گسترش دارد. نخستين بار اشتوكلين ( 1968) با توجه به پيچيدگي هاي ساختاري و شرايط متفاوت رسوبي، ايران را به ده پهنه ساختاري- رسوبي جداگانه تقسيم نمود. اين پهنه ها توسط گسل هاي اصلي ايران از يكديگر تفكيك شده اند. گسل هاي ايران تحت تاثير جنبش هاي زمين ساختي، در سه امتداد اصلي شمال خاوري- جنوب باختري، شمال باختري- جنوب خاوري و شمالي- جنوبي قرار گرفته اند. فعاليت اين گسلها تغييرات عمده اي را در رخساره هاي سنگي ستبراي رسوبات و تحولات زمين ساختي سبب شده است.
در ايران زمين فازهاي گوناگون زمين ساختي شناخته شده است. ويژگي هاي كلي زمين شناسي ايران مانند پيكره هاي آذرين، دگرگوني، گسل ها، سكانس هاي رسوبي، و . . . پيامد اين رويدادها بوده است. مهم ترين فازهاي زمين ساختي شناخته شده ايران از قديم به جدید عبارتند از : كاتانگايي، كالدوئين، پيرتئن، ساوين، استيرين و آتيكن.
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور در راستاي رسالت اطلاع رساني خود، گردآوري و ارائه اين اطلاعات را مدنظر قرار داده است. مجموعه اطلاعات تخصصي و عمومي زمين شناسي در حال حاضر شامل بخش هاي بانك هاي اطلاعاتي، نقشه ها، گزارش ها و اطلاعات موضوعي و اطلاعات عمومي مي باشد.
در بخش نخست، بانك هاي اطلاعاتي سامان يافته در موضوعات مختلف ارائه گرديده است.
در بخش دوم، نقشه هاي زمين شناسي با مقياس هاي گوناگون قابل دستيابي است.
بخش سوم گزارش ها و اطلاعات موضوعي با عناوين مختلف را شامل مي شود.
در بخش آخر نيز اطلاعات عمومي زمين شناسي ارائه شده است. علاوه بر ساختار فوق، قابليت جستجو براي دسترسي سهل تر كاربران به داده هاي مورد نياز خود پيش بيني شده است.
اين صفحه به اختصار محتويات بخش زمين شناسي پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور را معرفي مي نمايد. پس از مرور آن، براي كسب اطلاعات بيشتر بر روي لينك ها كليك نماييد.
زمين شناسي
 
    بانك هاي اطلاعاتي
      شامل: [ژئوفيزيك] [ژئوتكنيك] [ژئوشيمي] [ژئوتوريسم] [سنگ ها] [فسيل ها] [زمين شناسي دريايي] [گنبدهاي نمكي ايران] [مقدمه اي بر گنبدهاي نمكي] [چينه شناسي] [كاني ها] [زمين شناسي پزشكي] [ژئوبوتاني] [گسل ها] [آرشيو ملي تصاوير زمين شناسي ايران] [ژئوپارك]
  
    نقشه ها
      شامل: [نقشه زمين شناسي ايران] [نقشه استان ها] [نقشه خطواه هاي مغناطيسي ايران] [نقشه ژئوتكنيك ايران] [نقشه كوه آبنگاري ايران] [نقشه زمين شناسي دريايي] [نقشه هاي ژئوتوريسم] [اطلس زمين شناسي راه ها]
  
    اطلاعات عمومی
      شامل:  [پرسش و پاسخ] [پیوندها] [اخبار] [آلبوم تصاوير]
  
    گزارش ها و مقالات
      شامل: [فهرست گزارش ها] [فهرست مقالات]
  
 
بانك هاي اطلاعاتي
 
ژئوتكنيك: دسترسي به داده هاي پراكنده موجود در يك فرمت استاندارد، تهيه زيرساخت هاي لازم براي توليد نقشه هاي مختلف ژئوتكنيكي، دستيابي به مدل سه بعدي از شرايط ژئوتكنيكي زيرسطحي در نقاط مختلف و دسترسي به 15000(این عدد قابل کلیک و به روز رسانی باشد) ركورد اطلاعاتي ژئوتكنيك ايران از جمله امكاناتي است كه در اين بخش در اختيار شما قرار مي گيرد. اين بانك شامل بانك ملي داده هاي ژئوتكنيك و بانك كتابنگاري داده هاي ژئوتكنيك مي باشد كه از طريق جستجو با نقشه و جستجوي پيشرفته مي توانيد به اطلاعات مورد نظر دست يابيد.
ژئوفيزيك: با ورود به اين بخش مي توانيد علاوه بر جستجوي اطلاعات در دو بانك ژئوفيزيك زميني و ژئوفيزيك هوايي، به كمك نقشه ايران به صورت تفصيلي به اطلاعات مورد نظر خود دست يابيد. جستجوي پيشرفته در بانك، امكان جستجو با گزينه هاي روش ژئوفيزيكي، شركت هاي مجري، اهداف برداشت، نام پروژه، ايعاد مدلسازي و مختصات پروژه را فراهم كرده است. دسترسي به 9000 ركورد ژئوفيزيك زميني و 0 ركورد ژئوفيزيك هوايي از جمله ديگر امكانات اين بخش است.
چينه شناسي ايران: اطلاعات مربوط به برش الگوي سازندها شامل نام سازند، محل برش الگو، ضخامت، سن، ليتولوژي ، فسيل شناسي، گسترش، مرز زيرين و بالايي، مولف ، هم نامي، تاريخچه مطالعات، راه دسترسي ، محيط رسوبي و سازندهاي هم ارز آن در ساير نقاط ايران و دسترسي مستقيم به اطلاعات هر سازند با استفاده از اين بانك، از جمله اطلاعات قابل دسترسي در اين بانك است.
زمين شناسي پزشكي ايران: ارائه اطلاعات پايه و شناسايي مواد و فرايندهاي زمين شناسي موثر بر سلامتي، ايجاد ظرفيت هاي پژوهشي براي علاقمندان و متخصصان علوم زمين، پزشكي و بهداشت، جلوگيري يا كاهش مخاطرات زيست محيطي و بالابردن آگاهي عمومي و افزايش ضريب امنيت هنگام وجود نگراني هاي ناشي از تاثير محيط زيست بر سلامتي از جمله اهداف اين بانك است. دراين بخش مي توانيد به اطلاعاتي همچون نقشه هاي آنومالي ژئوشيميايي خاك، آب و گياه، نقشه هاي پراكندگي بيماري ها، نقشه هاي تلفيقي بيماري ها و عناصر و مقاله هاي توليد شده در اين باره در سراسر جهان دست پيدا كتيد.
ژئوبوتاني ايران: هدف پايگاه از ايجاد اين بانك، آشنايي با نقش ارزنده و كاربردي گياهان در كشف پتانسيل هاي معدني با بهره جويي از شيوه هاي بيوژئوشيميايي و ژئوبوتاني، استفاده از گياهان در حل بحران هاي زيست محيطي، معرفي روشهاي نوين در آناليز داده هاي سنجش از دور و آشنايي با ويژگي هاي جذب و پراكنش امواج توسط گياهان در نواحي طيفي قابل رويت و يا مادون قرمز به منظور استفاده از اين ويژگي هاي طيفي در علوم زمين و تهيه نقشه هاي ژئوبوتاني و كشف منابع زميني بوده است.
گسل هاي ايران: اين بانك شامل بانك اطلاعات گسل هاي بنيادي ايران و بانك اطلاعات گسل هاي لرزه زا مي باشد كه در هر كدام به تفصيل مشخصات اين گسل ها شامل موقعيت جغرافيايي دقيق، ايالت ساختاري، ساز و كار گسلش، سابقه لرزه نگاري ديرين، دوره بازگشت فعاليت و بسياري موارد تخصصي ديگر در اين باره را ارائه مي نمايند.
گنبدهاي نمكي: كليه اطلاعات تخصصي درباره تشكيل گنبدهاي نمكي، مشخصات تفصيلي گنبدهاي نمكي ايران، نقش گنبدهاي نمكي در شناسايي منابع معدني غيرفلزي همچون پتاس و مواد راديواكتيو، نقش گنبدهاي نمكي در شناسايي ذخاير هيدروكربني، آلودگي زيست محيطي ناشي از گنبدهاي نمكي و تبدیل گنبدهای نمکی به مخازن هيدروكربني با استفاده از فناوري هاي پيشر فته، در اين بخش قابل دسترسي مي باشد.
ژئوتوريسم ايران: اين بانك شامل بخش هاي مختلفي از جمله اطلس زمين شناسي راههاي ايران، نقشه هاي ژئوتوريسم، اطلاعات ژئوتوريسم استان هاي كشور و بررسي ها و تحقيقات در زمينه پتانسيل ايجاد ژئوپارك در ايران مي باشد.
آرشيو ملي تصاوير زمين شناسي ايران: با جمع آوري و ساماندهي عكسهاي زمين شناسي ايران توسط پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور، علاوه بر آشنا شدن با پديده هاي زمين شناسي ايران در مناطق مختلف كشور، مي توان مقايسه اي براي تغييرات ژئومورفولوژيكي ايران در سط چند دهه اخير فراهم آورد. قابليت هاي جستجوي اين بخش شامل جستجو از طريق نام عكاس، موضوع، تاريخ، عكسبرداري و مكان عكسبرداري است.
ژئوشيمي: توليد برگه هاي ژئوشيمي در مقياس 1:100000 و بررسي نمونه هاي رسوب آبراهه اي از جمله اطلاعاتي است كه در اين بانك مي توانيد به آنها دست يابيد. بانك اطلاعات داده هاي خام و اطلس داده هاي خام و غني شدگي، مهم ترين محصولات بانك اطلاعات ژئوشيمي مي باشد.
سنگها: پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور با ايجاد اين بانك، به گردآوري، ساماندهي و ارائه اطلاعات كاملي از سنگها پرداخته و بدين ترتيب نقش يك مرجع علمي در اين زمينه را ايفا مي نمايد.
فسيل ها: گردآوري اطلاعات گونه هاي فسيلي، ساماندهي و ارائه آنها، از جمله اهداف پايگاه ملي داده هاي علوم زمين مي باشد كه در اين راستا به ارائه اطلاعات در زمينه گونه هاي مختلف فسيلي ايران پرداخته مي شود.
زمين شناسي دريايي: امروزه انجام مطالعات و تحقيقات زمين شناسي دريايي در جهت اهداف مختلف اقتصادي، امنيتي، سياسي، نظامي و زيست محيطي، با استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و متدهاي نوين، امري اجتناب ناپذير تلقي مي شود. نگاه همه جانبه و فراگير به حوزه مطالعات دريايي امري بديهي محسوب مي شود و انجام تحقيقات و مطالعات در اين زمينه، دستاوردها و نتايج قابل توجهي در پي خواهد داشت. از جمله اين دستاوردها مي توان به ارتقاي كمي و كيفي دانش فني، متدها و فن آوري ها، مدل سازي و ارائه الگوهاي تحقيقاتي، بهره مندي از مزاياي ذخاير آبي و زيرآبي اشاره كرد كه همگي آنها تاثيرات محسوس و غيرمحسوس در امور روزمره زندگي خواهد داشت. استفاده بهينه از منابع مهم دريايي، علاوه بر مزيت هاي اقتصادي، از ديدگاه مسايل دفاعي و نظامي نيز حائز اهميت مي باشد.
كاني ها: با استفاده از اين بانك مي توان به اطلاعات كاملي در زمينه خصوصيات ميكروسكپي و ماكروسكوپي كانيها دسترسي يافت. از جمله قابليت هاي اين بانك مي توان به مواردي همچون جستجوي سريع و آسان بر اساس ايجاد يك يا چند مشخصه و طبقه بندي كاني ها براساس هشت ويژگي عمومي اشاره نمود.

 
 
نقشه ها
 
زمين شناسي ايران: امكان بزرگنمائي و نمايش اطلاعات با دقت بالاتر ( به صورت انتخاب يك نقطه و يا يك محدوده با استفاده از نشانگر)، جابه جايي نقشه و همچنين ديدن جزئيات بيشتر از اطلاعات يك نقطه انتخاب شده بر روي نقشه با استفاده از ابزار نمايش و امكان افزودن لايه هاي مختلف اطلاعاتي به نقشه، از جمله قابليت هاي اين نقشه مي باشد.
استان ها: نقشه هاي استان هاي ايران با قابليت افزودن لايه هاي مختلف اطلاعاتي همراه با گزارش هاي استاني اطلاعات علوم زمين هر استان، در اين بخش قابل دسترس كاربران مي باشد.
خطواره هاي مغناطيسي ايران: اين نقشه با مقياس 1:250000 براساس نتايج حاصل از عمليات پيمايش هوايي مغناطيسي تهيه گرديده است و حاوي اطلاعاتي ارزشمندي درباره خطواره هاي مغناطيسي ايران است.
ژئوتكنيك ايران: با توجه به اهميت و نقش داده هاي ژئوتكنيكي در فعاليت هاي عمراني و معدني، پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور اقدام به شناسايي منابع پراكنده، يكنواخت كردن، ذخيره سازي و ساماندهي بايسته داده هاي ژئوتكنيكي كشور و همچنين تهيه نقشه ژئوتكنيك ايران نموده است كه داراي قابليت هاي فراواني از جمله افزودن لايه هاي مختلف، امكان بزرگنمايي و جابجايي مي باشد.
كوه آبنگاري ايران: اين نقشه به منظور بررسي وضعيت توزيع منابع آبي كشور و در مقياس 1:10000 تهيه شده است. از اين نقشه در بررسي وضعيت گسلها و موقعيت ژئومورفولوژيكي مناطق مختلف مي توان استفاده نمود.
زمين شناسي دريايي: اين بخش با قابليت هايي همچون افزودن لايه هاي انتخابي، بزرگنمايي و جابجايي مي تواند به اطلاعات كاربران در زمينه زمين شناسي دريايي بيفزايد.

 
 
گزارش ها
 
   تاكنون پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور گزارش هاي فراواني با موضوع زمين شناسي را بررسي و تهيه كرده است. با مطالعه اين گزارش ها مي توان اطلاعات جامعي در زمينه كاربردهاي نانوتكنولوژي در علوم زمين، پهنه هاي برشي، پتانسيل بيابانگردي در ايران، سنگهاي رسوبي ايران، سنگهاي دگرگوني ايران، ژئوگريد و كاربردهاي آن، ژئوتكستايل و كاربردهاي آن، خواص درماني بلورها، ذخاير قيمتي و توسعه اقتصادي ايران، آتشفشان هاي ايران و بسياري از موضوعات ديگر زمين شناسي ، بدست آورد.

 
 
اطلاعات عمومي
 
اخبار: در اين قسمت، روزانه جديدترين اخبار مربوط به زمين شناسي درج مي گردد. اين اخبار از منابع معتبري همچون روزنامه هاي كثيرالانتشار ايران، سايت هاي خبري داخلي و سايت هاي مرتبط با علوم زمين دنيا تهيه و به روزرساني مي شود. در اين بخش با انتخاب نمودن هر يك از تيترهاي خبري، مشروح خبر قابل رويت است. همچنين براي بازيابي خبرهاي مورد نظر، بخش جستجو در نظر گرفته شده كه كاربر با تايپ كلمه كليدي، خبر مورد نظر را بيابد. گزارش هاي خبري بخش جديدي است كه در آن گزارش هاي تهيه شده توسط پايگاه از مسائل مهم زمين شناسي كشور و يا مطالب انتشار يافته مهم توسط روزنامه ها در مصاحبه با مسئولين و اساتيد ارائه مي شود.
پيوندها: در اين بخش، آدرس اينترنتي و توضيحات متناسب وب سايت هاي مختلف با موضوع زمين شناسي ارائه شده است. همچنين مي توان سايت مورد نظر را با استفاده از بخش جستجوي تعبيه شده و با تايپ كلمه كليدي مورد نظر جستجو نمود. جستجو در داخل توضيحات وارد شده هر ركورد نيز انجام مي شود.
مقاله ها: با توجه به نياز گسترده دانشجويان و دانش پژوهان زمين شناسي به مقالات مختلف و ضرورت دسترسي اينترنتي به آنها، پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور براي راه اندازي اين بخش و ارائه مقالات مختلف زمین شناسی اقدام نموده است.
فرهنگ واژه ها: در اين بخش واژه هاي تخصصي زمين شناسي در موضوعات مختلف همراه با تصاوير مربوطه ارائه شده اند. نمايش براساس نوع به كاربر كمك مي نمايد تا با در نظر داشتن حرف اول كلمه مورد نظر خود به اطلاعات مورد نياز دسترسي يابد.
آلبوم تصاوير: در اين بخش تصاوير مربوط به موضوعات مختلف زمين شناسي ارائه شده است. هر موضوع خود شامل آلبوم هاي مختلفي است كه تصاوير متناسب با آن موضوع خاص را در خود جاي داده است.
آموزش:در اين صفحه مجموعه اي از دوره هاي آموزشي مرتبط با زمين شناسي گردآوري شده است. اين دوره ها بر اساس نوع دوره، طبقه بندي مي شوند. با كليك بر روي هر گروه از دوره ها، فهرست دوره هاي آموزشي زير مجموعه آن گروه مشاهده مي شود.
پرسش و پاسخ: بخش پرسش و پاسخ محلي براي تبادل اطلاعات زمين شناسي بين كاربران در سطوح مختلف است. همچنين بسياري از كاربران درخواست هاي اطلاعاتي خود را در اين بخش مطرح مي كنند.
رويدادها: كاربران در اين بخش می توانند به عناوين و زمان برگزاري كليه رويدادهاي مرتبط با زمين شناسي، دست يابند.

 
 
 
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
 
• اطلس زمين شناسي راه ها 
• بانك اطلاعات آزمايشگاه ها 
• بانك اطلاعات جغرافيا 
• بانك اطلاعات زمين شناسي پزشكي 
• بانك اطلاعات زمين لغزش 
• بانك اطلاعات ژئوشيمي 
• بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 
• بانك اطلاعات سنجش از دور 
• بانك اطلاعات طلا 
• بانك اطلاعات فرآوري موادمعدني 
• بانك اطلاعات كاني‌ها 
• بانك اطلاعات مس 
• بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك اطلاعات مواد معدني ايران 
• بانك اطلاعات نانو بيو زمين 
• بانك اطلاعات نفت و گاز 
• بانک اطلاعات زمين شناسی دريايی 
• بانک اطلاعات زمينلرزه 
• بانک اطلاعات ژئوتکنيک 
• بانک اطلاعات فهرستگان 
• بانک اطلاعات محدوده اکتشافي 
• بانک اطلاعات محيط زيست معادن 
• بانک اطلاعات معادن ايران 
• بانک اطلاعات واحدهاي صنعتي 
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
 
 
   فعاليت هاي ديگر:• پايگاه علوم زمين تاجيکستان • پايگاه علوم زمين ونزوئلا • پایگاه اطلاعات علوم زمین اکو 
• پایگاه اطلاعات گروه D8 • پایگاه داده های علوم زمین آلبا • زمینشناسی ایران،کشورهای همجوار • سازمان زمین شناسی 
• گزارش هاي استاني 30 استان کشور • مخاطرات زمین شناسی جنوب خزر    
 
 
نقشه ها:• نقشه زمين لرزه هاي ايران • نقشه پراكندگي كارخانه هاي فرآوري ايران 
• نقشه پراكندگي كانسار هاي ايران • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران • نقشه پراكندگي معادن ايران 
• نقشه زمين شناسي دريايي • نقشه ميادين نفت و گاز ايران • نقشه پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين 
• نقشه كوه آبنگاري ايران • نقشه پراکندگي واحدهاي صنعتي  • نقشه ژئوتكنيك ايران 
• نقشه زمين لغزشهاي ايران • نقشه هاي استان ها • نقشه زمين شناسي ايران 
• نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران    
 
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت