English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 

جدول تناوبي عناصر
  
 
   
1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IA IIA IIIA   IVA VA VIA VIIA VIIIA IB IIB IIIB IVB VB VIB VIIB VIII
IA IIA IIB   IVB VB VIB VIIB VIII IB IIB IIIA IVA VA VIB VIIA VIIA
1
1
  H  
     
2
  He  
2
3
  Li  
4
  Be  
5
  B  
6
  C  
7
  N  
8
  O  
9
  F  
10
  Ne  
3
11
  Na  
12
  Mg  
13
  Al  
14
  Si  
15
  P  
16
  S  
17
  Cl  
18
  Ar  
4
19
  K  
20
  Ca  
21
  Sc  
 
22
  Ti  
23
  V  
24
  Cr  
25
  Mn  
26
  Fe  
27
  Co  
28
  Ni  
29
  Cu  
30
  Zn  
31
  Ga  
32
  Ge  
33
  As  
34
  Se  
35
  Br  
36
  Kr  
5
37
  Rb  
38
  Sr  
39
  Y  
40
  Zr  
41
  Nb  
42
  Mo  
43
  Tc  
44
  Ru  
45
  Rh  
46
  Pd  
47
  Ag  
48
  Cd  
49
  In  
50
  Sn  
51
  Sb  
52
  Te  
53
  I  
54
  Xe  
6
55
  Cs  
56
  Ba  
57
  La  
1
72
  Hf  
73
  Ta  
74
  W  
75
  Re  
76
  OS  
77
  Ir  
78
  Pt  
79
  Au  
80
  Hg  
81
  Tl  
82
  Pb  
83
  Bi  
84
  Po  
85
  At  
86
  Rn  
7
87
  Fr  
88
  Ra  
89
  Ac  
2
104
  Rf  
105
  Db  
106
  Sg  
107
  Bh  
108
  Hs  
109
  Mt  
110
  Uun  
111
  Uuu  
112
  Uub  
 
114
  Uuq  
 
116
  Uuh  
 
118
  Uuo  
 
6   1
58
  Ce  
59
  Pr  
60
  Nd  
61
  Pm  
62
  Sm  
63
  Eu  
64
  Gd  
65
  Tb  
66
  Dy  
67
  Ho  
68
  Er  
69
  Tm  
70
  Yb  
71
  Lu  
 
7 2
90
  Th  
91
  Pa  
92
  U  
93
  Np  
94
  Pu  
95
  Am  
96
  Cm  
97
  Bk  
98
  Cf  
99
  Es  
100
  Fm  
101
  Md  
102
  No  
103
  Lr  
 
  Cs
   سزیم ( Cesium ) :نمايي از عنصر سزيم


سزیم فلزی چکش خوار, نرم ، مانند موم و به رنگ سفید- نقره ای با ساختار کوبیک است . این عنصر در سال 1860 توسط R.W. Bunsen و G.R. Kirchhoffاز کشور آلمان کشف شد.
سزیم در گرمای اتاق مایع می شود (جیوه و گالیم نیز دارای این خاصیت می باشند) . این عنصر از لحاظ شیمیایی شبیه به روبیدیم و پتاسیم است.این عنصر فلزی است واکنش پذیر و هرگز در طبیعت به صورت غیر ترکیبی یافت نمی شود. سزیم در سنگ معدنی پولوکس یا پولوسیت یافت می شود. سزیم خالص از طریق الکترولیز سیانید سزیم مذاب در یک اتمسفر خنثی تهیه می شود.

یکی از بهترین منابع سزیم در دریاچه برنیک ( مونتیوبا ) واقع شده است. . به طور تقریبی در 300000 تن پولیسیت ، 20% سزیم یافت می شود . سزیم می تواند بوسیله الکترولیز سیانید گداخته و یا در بعضی روش های دیگر تجزیه شود . گاز آزاد سزیم خالص بوسیله تجزیه گرمایی اسید سزیم تهیه می شود .
این ماده توسط یک طیف با دو خط روشن در طول موج های آبی ، قرمز ، زرد و سبز مشخص می شود . سزیم بسیار سفید ، نرم و قابل مفتول شدن است . این عنصر دارای خاصیت الکتروپوزتیو بالا و قویترین عنصر قلیایی در طبیعت می باشد.
سزیم با آب سرد قابل احتراق است و در دمای بالای 116- درجه سانتی گراد با یخ واکنش نشان می دهد . هیدروکسید سزیم باعث مقاومت بالا در شیشه ها می شود.
به دلیل میل ترکیبی زیادی که این ماده با اکسیژن دارد به عنوان دریافت کننده گاز در لامپ های الکترونی استفاده می شود . همچنین از این عنصر به عنوان کاتالیزور در هیدروژن دار کردن ترکیبات آلی استفاده می شود. از سزیم برای ساخت ساعتهای اتمی با دقت 5 ثانیه تا 300 سال استفاده می شود. از مهمترین ترکیبات این عنصر کلرید و نیترات است.
سزیم از عناصر دیگر تعداد ایزوتوپ بیشتری با جرم بین 114 تا 145 دارد .
قیمت این عنصر حدود 30 دلار در گرم است.

ساختار بلوري عنصر سزيماثرات سزیم بر روی سلامتی
سزیم از راه تنفس، نوشیدن یا خوردن وارد بدن می شود. معمولا میزان سزیم موجود در هوا کم است اما در آبهای سطحی و بسیاری از غذاها، سزیم رادیواکتیو وجود دارد.
مقدار سزیم موجود در غذا و نوشیدنی ها، بستگی به مقدار سزیم رادیواکتیوی دارد که در اثر حادثه از دستگاههای هسته ای خارج می شود. افرادی که در نیروگاههای هسته ای کار می کنند در معرض سزیم بیشتری هستند اما برای جلوگیری عوارض ناشی از آن، باید مراقب بود.
بسیاری از عوارض مستقیما مربوط به سزیم نیست. در اثر تماس با سزیم رادیواکتیو، که بسیار به ندرت رخ می دهد، در اثر تابش ذرات سزیم، به سلولها آسیب می رسد. به همین علت، اثراتی مانند حالت تهوع، استفراغ، اسهال و خونریزی رخ می دهد. تماس طولانی مدت با سزیم، باعث بیهوشی می شود و به دنبال آن کما و مرگ رخ می دهد. شدت عوارض بستگی به مقاومت شخص، مدت زمان تماس و غلظت سزیم بستگی دارد.


اثرات زیست محیطی سزیم
سزیم به طور طبیعی در محیط زیست وجود دارد و عمدتا در اثر فرسایش و هوازدگی سنگها و کانیها به وجود می آید. به علاوه سزیم در اثر فعالیتهای معدنی و خردکردن کانیها، در هوا، آب و خاک پخش می شود. ایزوتوپهای رادیواکتیو سزیم توسط نیروگاههای هسته ای و در حین آزمایش سلاح های اتمی در هوا پخش می شوند.
طی فرآیند تجزیه رادیواکتیو، غلظت ایزوتوپهای رادیواکتیو کاهش می یابد. سزیم غیررادیواکتیو هم به هنگام ورود به محیط زیست یا واکنش با ترکیبات دیگرتجریه شده و به ملکول دیگری تبدیل می شود. سزیم رادیواکتیو و سزیم پایدار از نظر شیمیایی در بدن انسان و جانوران به یک صورت عمل می کنند.
سزیم می تواند در هوا و قبل از نشستن روی زمین، مسافتی طولانی را بپیماید. اکثر ترکیبات سزیم موجود در آب و خاک، به شدت در آب محلول هستند. اما سزیم موجود در خاک با آب شسته نمی شود و وارد آب زیرزمینی نمی شود. این سزیم در لایه های بالایی خاک باقی می ماند و به ذرات خاک می پیوندد. در نتیجه به آسانی جذب ریشه های گیاهان نمی شود. سزیم رادیواکتیو، با افتادن روی برگهای گیاهان جذب آنها می شود.
جانورانی که دوز بالایی سزیم دریافت می کنند، تغییر رفتارهایی مانند افزایش یا کاهش فعالیت از خود نشان می دهند.

عنصر سزيم در طبيعتخواص فیزیکی و شیمیایی عنصر سزیم :
عدد اتمی: 55
جرم اتمی: 132.90543
نقطه ذوب : C° 28.4
نقطه جوش :C° 671
شعاع اتمی : Å 3.34
ظرفیت: 1
رنگ: نقره ای طلایی
حالت استاندارد: مایع
نام گروه: 1
انرژی یونیزاسیون: Kj/mol 375.7
شکل الکترونی: 6s1
شعاع یونی : Å 3.34
الکترونگاتیوی: 6
حالت اکسیداسیون : 1
دانسیته: 1.873
گرمای فروپاشی : Kj/mol 2.092
گرمای تبخیر : Kj/mol 67.74
مقاومت الکتریکی : Ohm m 0.000000204
گرمای ویژه: J/g Ko 0.24
دوره تناوبی:6

شماره سطح انرژی : 6
اولین انرژی : 2
دومین انرژی : 8
سومین انرژی : 18
چهارمین انرژی : 18
پنجمین انرژی : 8
ششمین انرژی : 1
ایزوتوپ :
ایزوتوپ نیمه عمر
Cs-126 1.6 دقیقه
Cs-129 1.3 روز
Cs-131 9.7 روز
Cs-132 6.4 روز
Cs-133 پایدار
Cs-134 2.1 سال
Cs-134m 2.9 ساعت
Cs-135 2300000.0 سال
Cs-136 13.2 روز
Cs-137 30.2 سال
Cs-138 32.2 دقیقه
Cs-139 9.3 دقیقه

اشکال دیگر :
هیدرید سزیم CsH
اکسید سزیم Cs2O
کلرید سزیم CsCl

منابع : کانی های پلاسیت و لپیدولیت
کاربرد : برای خارج کردن هوا از تیوپها و ایجاد خلأ به کار می رود . بدلیل اینکه سریع یونیزه می شود به عنوان محرک موتور موشک بکار می رود . همچنین در پیلهای فتو الکتریک و ساعتهای اتمی و لامپ های اشعه مادون قرمز استفاده می شود .

روش شناسایی:

AA:Flame Atomic Absorption Spectrometry
FP:Flame Photometry
NA:Neutron Activation Analysis
AAN: Non-flame Atomic Absorption Spectrometry
ES:Emission Spectrography
MS:Mass Spectrometry

 
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
 
• اطلس زمين شناسي راه ها 
• بانك اطلاعات آزمايشگاه ها 
• بانك اطلاعات جغرافيا 
• بانك اطلاعات زمين شناسي پزشكي 
• بانك اطلاعات زمين لغزش 
• بانك اطلاعات ژئوشيمي 
• بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 
• بانك اطلاعات سنجش از دور 
• بانك اطلاعات طلا 
• بانك اطلاعات فرآوري موادمعدني 
• بانك اطلاعات كاني‌ها 
• بانك اطلاعات مس 
• بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك اطلاعات مواد معدني ايران 
• بانك اطلاعات نانو بيو زمين 
• بانك اطلاعات نفت و گاز 
• بانک اطلاعات زمين شناسی دريايی 
• بانک اطلاعات زمينلرزه 
• بانک اطلاعات ژئوتکنيک 
• بانک اطلاعات فهرستگان 
• بانک اطلاعات محدوده اکتشافي 
• بانک اطلاعات محيط زيست معادن 
• بانک اطلاعات معادن ايران 
• بانک اطلاعات واحدهاي صنعتي 
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
 
 
   فعاليت هاي ديگر:• پايگاه علوم زمين تاجيکستان • پايگاه علوم زمين ونزوئلا • پایگاه اطلاعات علوم زمین اکو 
• پایگاه اطلاعات گروه D8 • پایگاه داده های علوم زمین آلبا • زمینشناسی ایران،کشورهای همجوار • سازمان زمین شناسی 
• گزارش هاي استاني 30 استان کشور • مخاطرات زمین شناسی جنوب خزر    
 
 
نقشه ها:• نقشه زمين لرزه هاي ايران • نقشه پراكندگي كارخانه هاي فرآوري ايران 
• نقشه پراكندگي كانسار هاي ايران • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران • نقشه پراكندگي معادن ايران 
• نقشه زمين شناسي دريايي • نقشه ميادين نفت و گاز ايران • نقشه پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين 
• نقشه كوه آبنگاري ايران • نقشه پراکندگي واحدهاي صنعتي  • نقشه ژئوتكنيك ايران 
• نقشه زمين لغزشهاي ايران • نقشه هاي استان ها • نقشه زمين شناسي ايران 
• نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران    
 
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت