English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 

جدول تناوبي عناصر
  
 
   
1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IA IIA IIIA   IVA VA VIA VIIA VIIIA IB IIB IIIB IVB VB VIB VIIB VIII
IA IIA IIB   IVB VB VIB VIIB VIII IB IIB IIIA IVA VA VIB VIIA VIIA
1
1
  H  
     
2
  He  
2
3
  Li  
4
  Be  
5
  B  
6
  C  
7
  N  
8
  O  
9
  F  
10
  Ne  
3
11
  Na  
12
  Mg  
13
  Al  
14
  Si  
15
  P  
16
  S  
17
  Cl  
18
  Ar  
4
19
  K  
20
  Ca  
21
  Sc  
 
22
  Ti  
23
  V  
24
  Cr  
25
  Mn  
26
  Fe  
27
  Co  
28
  Ni  
29
  Cu  
30
  Zn  
31
  Ga  
32
  Ge  
33
  As  
34
  Se  
35
  Br  
36
  Kr  
5
37
  Rb  
38
  Sr  
39
  Y  
40
  Zr  
41
  Nb  
42
  Mo  
43
  Tc  
44
  Ru  
45
  Rh  
46
  Pd  
47
  Ag  
48
  Cd  
49
  In  
50
  Sn  
51
  Sb  
52
  Te  
53
  I  
54
  Xe  
6
55
  Cs  
56
  Ba  
57
  La  
1
72
  Hf  
73
  Ta  
74
  W  
75
  Re  
76
  OS  
77
  Ir  
78
  Pt  
79
  Au  
80
  Hg  
81
  Tl  
82
  Pb  
83
  Bi  
84
  Po  
85
  At  
86
  Rn  
7
87
  Fr  
88
  Ra  
89
  Ac  
2
104
  Rf  
105
  Db  
106
  Sg  
107
  Bh  
108
  Hs  
109
  Mt  
110
  Uun  
111
  Uuu  
112
  Uub  
 
114
  Uuq  
 
116
  Uuh  
 
118
  Uuo  
 
6   1
58
  Ce  
59
  Pr  
60
  Nd  
61
  Pm  
62
  Sm  
63
  Eu  
64
  Gd  
65
  Tb  
66
  Dy  
67
  Ho  
68
  Er  
69
  Tm  
70
  Yb  
71
  Lu  
 
7 2
90
  Th  
91
  Pa  
92
  U  
93
  Np  
94
  Pu  
95
  Am  
96
  Cm  
97
  Bk  
98
  Cf  
99
  Es  
100
  Fm  
101
  Md  
102
  No  
103
  Lr  
 
  Te
   تلوریم ( Tellurium ) :نمايي از عنصر تلوريوم


تلوریم عنصری سفید – نقره ای ( خاکستری ) با ساختار هگزاگونال است . Te شکننده و به آسانی خرد می شود . تلوریم نیمه رسانا می باشد و قابلیت رسانایی آن با تنظیم بلورها تغییر می کند . قابلیت رسانایی به مقدار ناچیزی با قرار گیری در نور افزایش می یابد . این عنصر در سال 1782 توسط Franz Müller von Reichenstein دانشمند رومانیایی کشف گردید . تلوریم محصول فرعی تخلیص مس و سرب می باشد .

نام این عنصر توسط Klaproth در سال 1798 گذاشته شد.
این عنصر بعضی مواقع در طبیعت به صورت آزاد یافت می شود. اما بیشتر مواقع این عنصر به صورت تلورید در کانی کالاوریت پیدا می شود و همینطور این عنصر می تواند با دیگر عناصر نیز ترکیب شود. منابع مهم تولید کننده این عنصر و بزرگترین معادن این عنصر در کشورهای آمریکا، کانادا، پرو و ژاپن نیز یافت می شود.
تلوریم وقتی که خالص است دارای جلای فلزی بالایی می باشد و تلوریم بی شکل توسط ته نشینی محلول اسید تلوریک تولید می شود. نیمه رسانایی این عنصر از نوع p می باشد
این عنصر می تواند با نقره ، مس، طلا و قلع و دیگر عناصر ترکیب شود. تلوریم در هوا می شوزد و شعله سبز آبی را تولید می کند و به فرم دی اکسید در می آید. تلوریم ذوب شده باعث زنگ زدگی آهن، مس، و فولاد ضد زنگ می شود.
تلوریم و ترکیبات آن سمی هستند و در موقع استفاده از آنها باید دقت لازم را به عمل آورد. میزان پرتودهی این عنصر کمتر از 0.01 mg/m3 در هوا استو بوی سیر از این عنصر متصاعد می شود.
30 ایزوتوپ از این عنصر شناخته شده است. محدوده جرم اتمی آن از 108 تا 137 گرم می باشد. تلورمی طبیعی ترکیبی از 8 ایزوتوپ است.
تلوریم یکی از عناصر اصلی کلاهکهای انفجاری و برای کنترل سرمای چدنها به کار می رود. تلوریم در صنایع سرامیک کاربرد دارد و از ترکیب تلورید بیسموت در تجهیزات و دستگاههای گرمایی و حرارتی استفاده می شود.
قیمت تلوریم با خلوص 99.5 درصد حدود 100 دلار در یک پوند است.
عنصر در طبيعت تلوريوماثرات تلوریم بر روی سلامتی
خوشبختانه انسانها خیلی به ندرت در تماس با ترکیبات تلوریم قرار می گیرند. این ترکیبات تراتوژنیک هستند و شیمیدانان مجرب معتقدند که خوردن آن حتی به میزان اندک هم باعث بوی بد هان و بدن می شود.
تماس: این ماده از راه تنفس گرد و غبار جدب بدن می شود.
خطر تنفس: تبخیر ان در دمای 20 درجه سانتیگراد اندک است. اما وقتی منتشر شود، غلظت ذرات موجود در هوا به سرعت افزایش می یابد.
اثرات تنفس: خواب آلودگی، خشک شدن دهان و ایجاد مزه فلز، سردرد، بوی سیر، حالت تهوع.
اثرات ناشی از استعمال کوتاه مدت: گرد و غبار این ماده، چشم و مجاری تنفسی را می سوزاند. این ماده بر روی کبد و سیستم عصبی مرکزی اثرمی گذارد. استعمال در معرض این ماده باعث ایجاد بوی سیر می شود. اثرات ناشی ازخوردن: شکم درد، یبوست، استفراغ.
خطرات شیمیایی: با گرم کردن این ماده، بخار سمی تشکیل می شود. به شدت با هالوژنها یا اینترهالوژنها واکنش می دهد و خطر آتش سوزی دارد. با نور خیره کننده ای با روی واکنش می دهد. سیلیسید لیتیم با نورخیره کننده ای با تلوریوم واکنش می دهد. قابل احتراق است. در نهایت ذرات حاصل از این مخلوط انفجاری، در هوا پراکنده می شوند.

اثرات زیست محیطی تلوریم
ضرری برای فرآیندهای طبیعی ندارد یا به عبارت دیگربی ضرر است. وقتی کلرید تلوریم برای تجزیه گرم شود، ، بخارهای سمی تلوریم و کلرین به وجود می آیند.

ساختار بلوري عنصر تلوريومتجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده در تجزیه
اسپکترومتر جرمی ، میکروسکوپ ، کرماتوگرافی مایع و گازی ، اشعه x ، جذب اتمی ، مادون قرمز ، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا و اسپکترومتر نشری
خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر تلوریم :
عدد اتمی: 52
جرم اتمی: 127.60
نقطه ذوب : C° 449.5
نقطه جوش : C° 988
شعاع اتمی : Å 1.42
ظرفیت: 2و4و6
رنگ: خاکستری با جلای نقره ای
حالت استاندارد: جامد
نام گروه: 16
انرژی یونیزاسیون : Kj/mol 869.3
شکل الکترونی: 5s24d105p4
شعاع یونی : Å 0.97
الکترونگاتیوی: 2.1
حالت اکسیداسیون: -2و4و6
دانسیته: 6.240
گرمای فروپاشی : Kj/mol 17.49
گرمای تبخیر : Kj/mol 52.55
مقاومت الکتریکی : Ohm m 0.00436
گرمای ویژه: J/g Ko 0.2
دوره تناوبی:5

درجه اشتعال : در حالت جامد قابل اشتعال
شماره سطح انرژی : 5
اولین انرژی : 2
دومین انرژی : 8
سومین انرژی : 18
چهارمین انرژی : 18
پنجمین انرژی : 6
ایزوتوپ :
ایزوتوپ نیمه عمر
Te-119 4.69 روز
Te-120 پایدار
Te-121 16.8 روز
Te-121m 154.0 روز
Te-122 پایدار
Te-123 1.3E12 سال
Te-123m 119.7 روز
Te-124 پایدار
Te-125 پایدار
Te-125m 58.0 روز
Te-126 پایدار
Te-127 9.4 ساعت
Te-127m 109.0 روز
Te-128 پایدار
Te-129 1.16 ساعت
Te-129m 33.6 روز
Te-130 2.5E21 سال
Te-131 25.0 دقیقه
Te-131m 1.35 روز
Te-132 3.26 روز
Te-133 12.4 دقیقه
Te-133m 55.4 دقیقه
Te-134 41.8 دقیقه

اشکال دیگر :
هیدرید تلوریم H2Te
دی اکسید تلوریم TeO2 و تری اکسید تلوریم TeO3
کلرید دی تلوریم Te2Cl و دی کلرید تری تلوریم Te3Cl2

منابع : از پالایش سرب و مس
کاربرد : برای بهبود کیفیت شیشه های رنگی و سرامیک و محصولات فلزی ، در دستگاههای ترمو الکتریکی ، به عنوان محافظ صفحه فلزی با تریها به کار می رود .
 
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
 
• اطلس زمين شناسي راه ها 
• بانك اطلاعات آزمايشگاه ها 
• بانك اطلاعات جغرافيا 
• بانك اطلاعات زمين شناسي پزشكي 
• بانك اطلاعات زمين لغزش 
• بانك اطلاعات ژئوشيمي 
• بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 
• بانك اطلاعات سنجش از دور 
• بانك اطلاعات طلا 
• بانك اطلاعات فرآوري موادمعدني 
• بانك اطلاعات كاني‌ها 
• بانك اطلاعات مس 
• بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك اطلاعات مواد معدني ايران 
• بانك اطلاعات نانو بيو زمين 
• بانك اطلاعات نفت و گاز 
• بانک اطلاعات زمين شناسی دريايی 
• بانک اطلاعات زمينلرزه 
• بانک اطلاعات ژئوتکنيک 
• بانک اطلاعات فهرستگان 
• بانک اطلاعات محدوده اکتشافي 
• بانک اطلاعات محيط زيست معادن 
• بانک اطلاعات معادن ايران 
• بانک اطلاعات واحدهاي صنعتي 
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
 
 
   فعاليت هاي ديگر:• پايگاه علوم زمين تاجيکستان • پايگاه علوم زمين ونزوئلا • پایگاه اطلاعات علوم زمین اکو 
• پایگاه اطلاعات گروه D8 • پایگاه داده های علوم زمین آلبا • زمینشناسی ایران،کشورهای همجوار • سازمان زمین شناسی 
• گزارش هاي استاني 30 استان کشور • مخاطرات زمین شناسی جنوب خزر    
 
 
نقشه ها:• نقشه زمين لرزه هاي ايران • نقشه پراكندگي كارخانه هاي فرآوري ايران 
• نقشه پراكندگي كانسار هاي ايران • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران • نقشه پراكندگي معادن ايران 
• نقشه زمين شناسي دريايي • نقشه ميادين نفت و گاز ايران • نقشه پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين 
• نقشه كوه آبنگاري ايران • نقشه پراکندگي واحدهاي صنعتي  • نقشه ژئوتكنيك ايران 
• نقشه زمين لغزشهاي ايران • نقشه هاي استان ها • نقشه زمين شناسي ايران 
• نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران    
 
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت